Inom ämnet ekonomi finns en lång rad utbildningar som dels kan ge förutsättningar för arbete inom ekonomisektorn men även ge de grunder som behövs för att starta ett eget företag. Som utbildad ekonom eller civilekonom kan du t.e.x. arbeta som revisor, löneadministratör, controller, budgetrådgivare, investerare, account manager eller bankrådgivare. I ett eget företag blir man till en början allt det ovanstående och mer därtill. Går företaget bra kan verksamheten expandera och så småningom anställa personal till samtliga positioner. Utbildningar i ekonomi på högskolenivå syftar till att ge gedigna kunskaper i företagsekonomi och nationalekonomi samtidigt som det går att rikta sig specifikt mot specialintressen som global ekonomi, internationella handelsavtal eller riskanalys. En ekonomie kandidatexamen är 180 högskolepoäng och motsvarar tre års heltidsstudier. Företagsekonomi handlar om de processer som driver företag och marknader medan nationalekonomi handlar om teorier kring större ekonomiska samband, samhällsutveckling och globala ekonomiska funktioner. En utbildning i ekonomi ger ofta jobb inom bank, handels- eller affärssektorn. Många ekonomer jobbar som ekonomiska rådgivare eller analytiker åt statliga myndigheter, verk eller organisationer.

Företagande

Att starta och driva företag är ett konkret sätt att öka sin personliga frihet och sitt oberoende gentemot staten och samhället. En företagare är aldrig beroende av någon annan än sig själv. Företagande är i sig en form av kontroll över omständigheterna som formar ens liv. Många företagare vittnar om känslan av personlig frihet och tillfredsställelse som infinner sig när företaget lyckas. För att starta ett eget företag krävs att du skaffar dig enskild firma eller f-skattsedel. Detta för att du ska kunna ta betalt för dina tjänster och rapportera in korrekt skatt till skatteverket. Som egen företagare har man rätt till vissa skatteförmåner gällande utrustning för företagets drift och företagaren är själv skyldig att redovisa dessa förmåner. Det behövs ingen särskild utbildning eller kurs för att starta eget men en grundläggande kunskap om ekonomi rekommenderas.