Företagsekonomi som ämne handlar om att ta det grundläggande ekonomiska tänkandet som behövs i vardagen och skala upp det till att passa en affärsverksamhet. För att lyckas med att driva ett företag behövs fler begrepp och ökad begreppsförståelse. Begrepp som finns i företagsvärlden kan t.e.x. vara nyckeltal, balansräkning och riskanalys. Det är också viktigt med en större matematisk noggrannhet och förmåga att delegera olika uppgifter. För en individ eller en familj kan det räcka med att en person är ekonomiskt kunnig, i ett företag behövs ofta en hel avdelning. Detta kräver naturligtvis också ett stort mått av ledarskap, tydlighet och kommunikation. I ett företag är det också viktigt att hålla koll på olika sätt att beskriva tillgångar, det kan t.e.x. handla om investeringar, lager, maskiner, vinst och förlust, rörelsekapital och verksamhetsdrift. Alla är olika sätt att beskriva företagets solvens, likviditet eller med ett annat ord: pengar.

Samhällsekonomi

Det som fungerar för en individ, en familj eller ett företag behöver inte nödvändigtvis fungera för ett samhälle i stort. Samhällen består i de flesta fall av stater som i sin tur består av många olika politiska instanser, myndigheter, byråkratiska organisationer och banker. De är till sin natur komplexa. I enkla former av samhällen finns fria individer som reglerar sina förehavanden sinsemellan medelst fritt ingångna avtal och enkla former av kontrakt. I moderna, stora samhällen regleras individer, familjer och alla andra genom komplexa system av skatter, subventioner, regler och restriktioner. Alla moderna samhällen bygger på ett utbyte av individuell ekonomisk frihet mot att ingå i en större, samhällelig ekonomi. De flesta går frivilligt med på inskränkningar i form av skatt, regleringar och förbud i utbyte mot att staten tar ansvar för större projekt och samhällsfunktioner såsom sjukvård, polis och infrastruktur. Detta går även utöver det rent ekonomiska till att även innefatta principer som rör mänskliga rättigheter och skyldigheter.