Vi fokuserar på att ge överblick och grundläggande kunskaper om ekonomi, utbildning och företagande för personer som tycker att det verkar vara ett spännande område. Vi vill väcka nyfikenhet för ämnet ekonomi och alla de möjligheter som finns för den som väljer att utbilda sig till ekonom eller starta eget företag. Alla människor har någon form av basal förståelse för ekonomiska samband men denna förståelse behöver ibland en knuff i endera riktningen för att kunna utvecklas. I alla former av samvaro människor emellan blir ekonomi mer och mer viktigt. I takt med att arbetstillfällen flyttar till städerna flyttar människorna efter. Detta leder till bostadsbrist och en skenande bostadsmarknad som följd. En stabil ekonomi är en förutsättning för att kunna bo och verka i staden, vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna jobba överhuvudtaget. Media i alla dess former, tv, radio, internet och sociala medier påverkar oss till att hela tiden förbättra oss själva och konsumera nya produkter. Estetiska ideal påverkar oss till att träna mer och äta bättre. Alla signaler i det moderna samhället påverkar oss till att konsumera mer, dyrare och oftare. Banker och kreditbolag ger oss ökade förutsättningar för att göra detta. Utan ekonomisk kunskap hamnar man lätt i skuldfällor, lån och dyra krediter. Ämnet ekonomi ger kunskap kring hur man kan navigera i denna alltmer konsumtionsfokuserade tillvaro. Om vår sida kan ge minsta lilla incitament till vidare studier i ämnet, en lust till företagande eller en förbättrad ekonomisk situation har vi lyckats med vår föresats.